Start

TP SAMS

Välkommen till TP SAMS

Vi stärker transportsektorns förmåga att hantera samhällsstörningar

TP SAMS - Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar

 

Samhället fungerar inte utan transporter

Samhällsviktiga transporter måste kunna genomföras även vid samhällsstörningar och transportresurser kan även vara avgörande i hanteringen av en störning. Långvariga elavbrott, svåra stormar och översvämningar är exempel på händelser som kan drabba transportsektorn hårt. Planering krävs även för den värsta tänkbara samhällsstörningen, höjd beredskap och krig.

 

Vad är TP SAMS?

För att stärka transportsektorns möjligheter att förflytta passagerare och gods från A till B även vid samhällsstörningar, samverkar transportbranschen och myndigheterna genom TP SAMS. TP SAMS är ett sätt för transportbranschen och myndigheterna att tillsammans hitta lösningar på utmaningar som samhällsstörningar medför.

 

Följande myndigheter och branschorganisationer ingår i TP SAMS styrelse:

 

 • Jernhusen
 • Skärgårdsredarna
 • Svensk Kollektivtrafik
 • Svensk Sjöfart
 • Svenska Flygbranschen
 • Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
 • Svenska Regionala Flygplatser
 • Svenska Taxiförbundet
 • Sveriges Bussföretag
 • Sveriges Hamnar
 • Sveriges Skeppsmäklarförening
 • Sveriges Åkeriföretag
 • Swedavia
 • Tågoperatörerna
 • Energimyndigheten
 • Luftfartsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (adjungerad observatör)
 • Sjöfartsverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

 

Information om respektive organisation och deras arbete finner du under sidan Medlemmar

 

Har du frågor eller vill komma i kontakt med TP SAMS?

Hör gärna av dig till ordförande för TP SAMS, Roland Sandelin vid Trafikverket